Biografija

Advokat Gačanović Ermin rođen je 10.04.1978. godine.

Pravni fakultet završio je 2000. godine, a u februaru 2014. godine stekao je zvanje magistra iz oblasti međunarodne bezbjednosti i diplomatije.

Od 2002. godine radio je na poslovima pravnog savjetnika u Misiji OSCE-a i Uredu Visokog predstavnika u BiH.

U periodu od 2005. do 2010. godine radio je kao stručni saradnik u Tužilaštvu/Tužiteljstvu BiH, a od 2010. do 2015. godine bio je nosilac funkcije javnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Prije prelaska u advokaturu rukovodio je Odjelom forenzike i sprječavanja poslovne prijevare u austrijskoj wind-down banci HETA Asset Resolution BiH.

Aktivno poznaje engleski i dobro poznaje francuski, arapski i malajski jezik.

Adresa

Trampina 4.
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax/Mob

Tel: +387 (0)33 208 648
Fax: +387 (0)33 208 648
Mob: +387 (0)61 226 610

Web/E-mail

https://gacanovic.ba
ermin.gacanovic@gmail.com
advokat@gacanovic.ba