advokat


Ermin GačanovićAdvokat Gačanović Ermin zastupa u svim pravnim poslovima pred svim sudovima, organima vlasti i trećim licima, u krivičnom, parničnom, vanparničnom, upravnom ili drugom postupku.
U okviru zastupanja uključeno je sačinjavanje podnesaka i isprava u skladu sa zakonom, podnošenje pravnih lijekova, sprovođenje izvršenja i preuzimanje svih drugih pravnih radnji za koje nalazi da u povjerenom zastupanju ide u korist stranke koju zastupa.

Uža specijalnost:

Konsultantske usluge u oblasti upravljanja rizikom finansijskog kriminala, prevenciji i istraživanju privrednog kriminala i prijestupa.Adresa

Trampina 4.
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax/Mob

Tel: +387 (0)33 208 648
Fax: +387 (0)33 208 648
Mob: +387 (0)61 226 610

Web/E-mail

https://gacanovic.ba
ermin.gacanovic@gmail.com
advokat@gacanovic.ba